Print

Vi er tilstede verden over

Våre produkter markedsføres og selges på alle kontinentene. Autronica Fire and Security har et godt utviklet salgsnettverk, service- og støtteapparat i mer enn 25 land. Vi har delt verden inn i fire markeder for best å tilpasse oss våre kunder. Nedenfor kan du se nærmere på det markedet som passer for deg.Land Norge

Autronica Fire and Security er en ledende norsk produsent og totalleverandør av branndeteksjonssystemer og slukkesystemer. Våre produkter og systemer kan tilpasses ulike applikasjoner innenfor industri, landbruk, boligkomplekser mm. 
MER

Land Globalt

Autronica Fire and Security er en velrespektert internasjonal leverandør av branndeteksjonssystemer for industrielle installasjoner og boligkomplekser.
MER

Maritim

Autronica Fire and Security er en viktig brikke i det maritime markedet. Vårt renomé som utvikler og leverandør av pålitelige system som motstår utfordringene i det maritime miljøet kommer fra vår satsning på å skape de beste løsninger for dette markedet.
MER

Petrokjemi, olje- og gass

Autronica Fire and Security leverer en altomfattende løsning for det petrokjemiske, olje- og gassmarkedet. Vår dedikasjon i dette markedet er opplagt: AutroSafe Integrated Fire and Gas
Detection System.
MER

 

Autronica Danmark

Med mer enn 100 års erfaring er Autronica Fire and Security Danmark en av landets ledende leverandører innenfor brannsikring og sikringssystemer.
MER

Kontakt oss

Autronica Fire and Security AS
Postboks 5620.
7483 Trondheim,
Telefon: 90 90 55 00
Support: 09753

info@autronicafire.no