Print

Videoer - Brannsikkerhet ved et gassraffineri

​Videoene viser ulike scenarier ved et gassraffineri, og hvordan anlegget er beskyttet ved hjelp av Autronica sine totale systemløsninger, bestående av: 
  • AutroSafe interaktivt brann- og gassdeteksjonssystem  
  • AutroMaster ISEMS (Integrated Safety and Emergency Management System)
  • Standard detektorer og alarmenheter
  • AutroFlame flammedetektorer
  • AutroPoint og AutroPath gassdetektorer