Print

Vi verner liv, miljø og verdier

Autronica Fire and Security AS er en ledende innovatør, produsent og leverandør av brann- og gassikkerhet, verden over. Produktene våre ivaretar brannsikkerheten på land, til sjøs og innen det petrokjemiske, olje- og gassmarkedet. Vi er eid av United Technologies Corporation og har nesten 500 ansatte som ivaretar hele verdikjeden, fra idè, utvikling og produksjon til service og markedsføring av produktene våre. Vi er et internasjonalt selskap med kontorer i hele verden, med hovedkontoret solid plassert i Norges teknologihovedstad Trondheim.


 

vår filosofi

Selskapets strategi og filosofi kommer tydelig fram i slagordet: "Vi verner liv, miljø og verdier".

Forretningsidé
"Autronica Fire and Security skal verne liv, miljø og verdier ved å tilfredstille kunders behov for deteksjon, varsling og slokking av brann"

Visjon
"Vi skal bidra til at mennesker kan leve trygt, uten unødvendig risiko som følge av brann og andre farer, ved stadig å søke sikrere og bedre løsninger"

REACH

UTC Fire & Security gir høyeste prioritet til overholdelsen av EUs REACH-reguleringer.

 

 

Spesialisering gjennom nesten 60 år

Tidligere Autronica AS, grunnlagt i 1957, ble i 1998 organisert i to atskilte selskap: Autronica Fire and Security og Navia Maritime, Divisjon Autronica.

Siden tidlig på 60-tallet har Autronica spesialisert seg innenfor branndeteksjon, maritim instrumentering og kraftelektronikk. I nesten femti år har Autronica utviklet og forsynt både sjøfart-, offshore- og landmarkedet med sikkerhetsutstyr - i nært samarbeid med klassifiseringsselskap og forskningsinstitusjoner.

 

vi leverer Totale løsninger

I 1979 lanserte Autronica AS det første analoge adresserbare brannalarmsystemet, som reduserte falske og unødvendige alarmer til et minimum. Siden lanseringen har systemet blitt tatt i bruk i mer enn 8000 installasjoner, og har dermed bevist hva det står for.

I motsetning til de fleste andre brannalarmleverandører, tar Autronica Fire and Security selv hånd om all utvikling og produksjon. Vi leverer komplette systemer og totale løsninger, som garanterer en optimal utnyttelse av samhandlingen mellom detektorer, sløyfeenheter og kontrollpaneler.

 

Kvalitetssikring

Streng kontroll i Autronica Fire and Security sikrer produkter og tjenester av høy kvalitet. Alle våre produkter er CE-merket og utviklet i tråd med verdensomfattende standarder og reguleringer. De er også tilpasset CEN reguleringen EN 54.

Vårt kvalitetssystem er sertifisert etter kvalitetsystem-standarden NS-EN ISO 9001:2008, og gjelder for følgende produkt- og serviceområder: Markedsføring, salg, design, utvikling, produksjon, installasjon, igangkjøring og service av branndeteksjonssystemer, slukkesystemer, integrerte brann- og gassdeteksjonssystemer, alarmsystemer, samt instrumenteringssystemer og kontroll/overvåkingssystemer for petrokjemi, olje og gass.

Vårt ISO-sertifikat kan lastes ned (pdf-format) ved å klikke her.

Kontakt oss

Autronica Fire and Security AS
Postboks 5620.
7483 Trondheim,
Telefon: 90 90 55 00
Support: 09753

info@autronicafire.no