Print

Autronica Fire and Security AS tildelt rammeavtale for Johan Sverdrup-feltet

Statoil har tildelt Autronica Fire and Security AS rammeavtale på levering av ESD, brann- og gassutstyr til hele Johan Sverdrup-feltet, med opsjon på feltene Johan Castberg, Peregrino og Snorre.
 
Avtalens varighet er 4 år, med opsjon på 2+2 år.
 
Dette er en utrolig viktig avtale for Autronica, og er en av de største rammekontraktene i firmaets snart 60 år lange historie. Avtalen er signert av Divisjon olje & gass på Forus utenfor Stavanger.
Autronica er veldig stolte over denne kontrakten, som utvilsomt vil bidra til å sikre ytterligere vekst og enda flere arbeidsplasser. Det satses allerede mye på nye mennesker i firmaet om dagen, og den positive trenden  synes via flere utlyste stillinger, både i Stavanger og i Trondheim.
 
Autronica er et internasjonalt selskap med kontorer i hele verden. Autronica ivaretar hele verdikjeden fra idè, produktutvikling og produksjon til ferdig leveranse og service fra hovedkontoret i  Trondheim. Norsk teknologi er i verdenstoppen, og når kunden krever det aller ypperste innen sikkerhet, blir norsk teknologi ofte valgt.
 
I 1979 lanserte Autronica det første analoge adresserbare brannalarmsystemet, som reduserte falske og unødvendige alarmer til et minimum. Siden har systemet blitt tatt i bruk i mer enn 8000 installasjoner, og har dermed bevist hva det står for. I nesten seksti år har Autronica utviklet og forsynt både sjøfart-, offshore- og landmarkedet med sikkerhetsutstyr - i nært samarbeid med klassifiseringsselskap og forskningsinstitusjoner.
 
Autronica, Divisjon olje & gass, har allerede levert flere store prosjekter den siste tiden, som Statfjord, Aasta Hansteen, Goliat, Edward Grieg og Gina Krog. I tillegg har de i dag en eksisterende rammeavtale med Statoil.
 
Kontrakten bekrefter Autronicas sterke posisjon som en pålitelig partner for de store aktørene i olje- og gassindustrien.