Print

Nødlys for alle oppdrag

 

 

Markeringslys

 

Easy Light

 

 

 

 

 

 

CBS Nødlyssentral

Nødlyssystemene fra Autronica Fire and Security AS benyttes i dag i en rekke installasjoner over hele landet. Alt fra de minste barnehager til de største flyplasser og kjøpesentra har nødlys fra Autronica installert. Autronicas nødlysystemer gir en rask og sikker rømning og er i henhold til alle norske og europeiske standarder. Autronicas nødlysprodukter inneholder alt fra standard armaturer til adresserbare systemer med grafisk presentasjon, både med sentralisert og desentralisert batteridrift. Vi har nødlys for mange ulike installasjoner, for bygg på land, maritimt og offshore. På den måten kan man alltid finne produkter som passer for hver enkelt installasjon. Armaturer fra Autronica kan også fås med lyskilde for lang levetid.

Enkel og rimelig gjennomføring av internkontroll
Dagens regelverk krever mye av brukeren når det gjelder testing og dokumentasjon ved internkontroll. Dette har Autronica tatt konsekvensen av, og tilbyr derfor systemer som enkelt ivaretar både testing og dokumentasjon. Adresserbare løsninger fra Autronica utfører automatiske tester ihht. Regler for internkontroll. Dokumentering av hendelser gjøres direkte på skriver eller PC. Ved benyttelse av små overvåkingsenheter kan til og med mindre installasjoner få et rimelig nødlyssystem med full overvåking og kontroll.
Alle våre nødlys innfrir kravene til internasjonale standarder som CEI 34-21, CE EN 60598-2-22.

SENTRALISERTE SYSTEMER

Sentraliserte nødlyssystemer har et sentralt batteriforsyningssystem. Hvert armatur er tilført spenning fra nødlyssentralen. All kommunikasjon mellom hvert armatur og spenningskilden går via et spenningsnettverk. Systemet overvåker og tester armaturene og batteriforsyningen og lagrer denne informasjonen i et minne for 2 år.

DESENTRALISERTE SYSTEMER

Desentraliserte nødlyssystem er har batteriback-up innebygd i hver enkelt armatur. Autotest eller adresserbar overvåking kan inkluderes i desentraliserte nødlys

Last ned datablad

Følgende datablad kan lastes ned:

ml200016_cn.pdf

ml3000g6_cn.pdf

ml2000g7_cn.pdf

ml2000g4_cn.pdf

ml2000g3_cn.pdf

llts1_cn.pdf

lllx5_cn.pdf

lllm1_cn.pdf

llls1_cn.pdf

ll200016_cn.pdf

hswv2_cn.pdf

gv1500_cn.pdf

ez1_cn.pdf

 

Kontakt oss

Autronica Fire and Security AS
Postboks 5620.
7483 Trondheim,
Telefon: 90 90 55 00
Support: 09753

info@autronicafire.no