Print

Deteksjon for enhver applikasjon

Våre branndeteksjonssystemer er utviklet etter internasjonale standarder og regelverk. De er godkjent i henhold til CEN.-reglementet EN 54 og maritime krav (SOLAS).


Autroprime interaktivt branndeteksjonssystem

Autroprime - Det naturlige førstevalg for små og mellomstore anlegg
Med Autroprime tar Autronica sin velprøvde teknologi et stort skritt videre. Straks enheter er koblet sammen og brannalarmsentralen slås på, vil anlegget automatisk konfigureres basert på individuelle data fra hver enkelt sløyfeenhet. Anlegget vil i løpet av noen minutter være et fullt operativt branndeteksjonssystem. Ytterligere tilpasninger kan gjøres, men er ikke nødvendig for at systemet skal ha full funksjonalitet. Autroprime gir i tillegg selv beskjed om behov for vedlikehold, noe som sterkt reduserer kostnadene for tilsyn.

AutroSafe interaktivt branndeteksjonssystem

AutroSafe - For store installasjoner
Ved å benytte et av våre interaktive systemer får du et branndeteksjonssystem som praktisk talt måler sin egen puls: Disse inneholder vår unike teknologi SelfVerify - som lar alle enheter i systemet teste seg selv. 

AutroSafe 4 opererer på en høyhastighets og fullt ut redundant
Ethernet-basert nettverksløsning, AutroNet. Denne gir ekstremt hurtig dataoverføring. Maksimum 64 systemenheter (paneler, kontrollere) kan kobles til AutroNet. Et frittstående system er også mulig ved å bruke brannalarmsentralen BS-420 (det obligatoriske panelet i ethvert system).
Systemet har stor kapasitet, og det faktum at alle typer sløyfeenheter kan kobles til den samme detektorsløyfen gir stor fleksibilitet.

 

AutroSafe interaktivt branndeteksjonssystem
Detektorer og andre enheter

Autronica Fire and Security leverer komplette systemer. I tillegg til paneler inneholder disse en rekke detektorer og manuelle meldere, audiovisuelle enheter, inn- og utgangsenheter, samt kontrollenheter og andre sløyfeenheter. Disse inneholder revolusjonerende Autronica-teknologi, og er tilpasset de enkelte systemene. Vi fører også spesialdetektorer for spesielt utfordrende forhold.

Vi leverer også kommunikasjonsutstyr som muliggjør kommunikasjon med telefonnettverkssystemer, personsøkersystemer, voyage data recorders og ulike prosesskontrollsystemer. For å lese mer om disse enhetene, kan du finne vår produktkatalog på hovedsiden for ditt marked.

AutroBeam - Vårt utvalg av linjedetektorer
AutroSense - Vårt utvalg av aspirasjondetektorer
AutroTel - Kommunikasjon over GPRS-nettet

Kontakt oss

Autronica Fire and Security AS
Postboks 5620.
7483 Trondheim,
Telefon: 90 90 55 00
Support: 09753

info@autronicafire.no