Print

Vi slukker alle branner

Dyser for
vanntåkesystemer,
til henholdsvis maskinrom/
høyrisikoområder og
innkvartering

Autronica Fire and Security AS tilbyr en rekke slukkesystemer, inkludert vanntåke, gass og skum.

VANNTÅKE

 

Vi kan tilby FlexiFOG lavtrykks vanntåke-slukkesystem for beskyttelse av restauranter, lugarer, korridorer, lager, høyrisikoområder og maskinrom. FlexiFOG er godkjent av de fleste klasseselskaper.
Systemene er testet og godkjent i henhold til IMO MSC Res. 265(84) for innredning, MSC Circ. 1165 for maskinrom og IMO MSC 913 for lokalbeskyttelse maskinrom.

FlexiFOG - lavtrykks vanntåkesystem


Skumsystemer


SKUM

Autronica Fire and Security leverer skumbasert slukkesystemer for beskyttelse av helidekk, cargodekk, bildekk osv. Våre skumsystemer er godkjent av alle de viktige klasseselskapene.

Beholdere for gassystemer

GASS

 

Vi tilbyr gassbaserte slukkesystemer for totalbeskyttelse i maskinrom katergori A, tavlerom, kontrollrom samt andre områder som krever totallslukking. Våre gassystemer er godkjent av alle de viktige klasseselskapene.

 

NOVEC 1230- Det ledende alternativet til CO2

Kontakt oss

Autronica Fire and Security AS
Postboks 5620.
7483 Trondheim,
Telefon: 90 90 55 00
Support: 09753

info@autronicafire.no