Print

Den beste nesen på markedet

AutroSafe IFG panel

AutroFlame X33AF
flammedetektor

Autronica Fire and Security har utviklet verdens første interaktive adresserbare system for integrert brann- og gassdeteksjon: AutroSafe Integrated Fire and Gas Detection System (IFG). Dette er det eneste systemet i sitt slag som er godkjent i henhold til IEC 61508 Safety Integrity Level 2 (SIL2).

AutroSafe IFG er utviklet i nært samarbeid med den petrokjemiske olje- og gassindustrien. Systemet er designet med tanke på å overholde nåtidige og framtidige standarder, inkludert en 54, og er godkjent av sentrale internasjonale klasseselskap.

DEN PETROKJEMISKE OLJE- OG GASSINDUSTRIEN

AutroSafe IFG inkluderer tidsbesparende og kostnadsbesparende teknologi, inkludert SelfVerify og DYFI+. SelfVerify er en selvtestmekanisme som er utviklet av Autronica i samarbeid med BP, Exxon og Total. Den øker påliteligheten til systemet samtidig som den reduserer livssykluskostnadene, en suksess som bevises av virkelige installasjoner og uavhengige teater. DYFI+ et er dynamisk filtreringssystem som reduserer uønskede alarmer drastisk, noe som sørger for pålitelig deteksjon og reduserte kostnader grunnet driftsstans.

REDUKSJON I LIVSTIDSKOSTNADER

AutroSafe IFG inkluderer flere kostnadsbesparende funksjoner, som nettverks- og sløyfedistribusjon, samt installasjons- og vedlikeholdsverktøy og SelfVerify (beskrevet over). Disse funksjonene reduserer livstidskostnadene og gjør systemet lettere og raskere å installere og kjøre.

INTEGRERING AV PROSSESSPROTOKOLLER

AutroSafe IFG tilbyr intelligent integrering av en rekke feltinretninger for brann- og gassdeteksjon. Systemet støtter også flere grensesnitt for tredjepartsutstyr og distribuerte kontrollsystemer (DCS) i felten.

Kontakt oss

Autronica Fire and Security AS
Postboks 5620.
7483 Trondheim,
Telefon: 90 90 55 00
Support: 09753

info@autronicafire.no